نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس


نشانی: قم، ابتدای جاده قدیم تهران، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی

پست الکترونیکی: feng.info@ut.ac.ir

تلفن:  ‭(۰۲۵) ۳۶۱۶۶۶۵۱

نمابر: ‭(۰۲۵) ۳۳۶۱۶۶۶۵۲

کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی: ۳۵۷

راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران