نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکل‌های دانشجویی دانشکده

تشکل‌های دانشجویی دانشکده


  • انجمن علمی دانشجویان مهندسی کامپیوتر
  • انجمن علمی دانشجویان مهندسی صنایع
  • شاخه دانشجویی دانشگاه تهران انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران (زیرشاخه‌ پردیس فارابی)