نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در خصوص کلاس‌های نیمسال دوم دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۹۹

در خصوص کلاس‌های نیمسال دوم دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۹۹


قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۹ مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی
 
✳️ دروس علوم پایه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۹۹ به‌شرح زیر ارائه شده است.
 
رشته‌ی مهندسی کامپیوتر:
  •  ریاضی عمومی ۲ (خانم دکتر خوشدانی): شنبه 08:30 و یکشنبه 14
  •  معادلات دیفرانسیل (خانم دکتر یوسف‌زاده): شنبه 18 و سه‌شنبه 14
  •  فیزیک ۲ (خانم دکتر اسحاقی): شنبه 10:30 و دوشنبه 10:30
 
 رشته‌ی مهندسی صنایع:
  •  ریاضی عمومی ۲ (خانم دکتر خوشدانی): شنبه 10:30 و یکشنبه 18
  •  معادلات دیفرانسیل (خانم دکتر یوسف‌زاده): شنبه 16 و سه‌شنبه 08:30
  •  فیزیک ۲ (خانم دکتر اسحاقی): شنبه 14 و دوشنبه 14
 
  • درس «مبانی فناوری اطلاعات» که برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر ارائه شده است، نیز در روزهای یکشنبه (08:30 و 10:30) و سه‌شنبه (08:30) برگزار می‌شود.
  • دانشجویان گرامی باید دروس فوق را مطابق برنامه‌ی رشته‌ی خود در بازه‌ی حذف و اضافه اخذ کنند.
  • کلاس‌های فوق تا پیش از حذف و اضافه در اتاق‌های مجازی زیر برگزار می‌شود:
 
ریاضی عمومی ۲ 
معادلات دیفرانسیل
فیزیک ۲
مبانی فناوری اطلاعات
 
(دانشجویان عزیز با شماره‌ی دانشجویی، نام و نام خانوادگی خود با عنوان guest وارد اتاق شوند تا حضور آنها در کلاس درس لحاظ شود.)