نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع کلاس‌های دانشجویان ورودی ۹۹ از شنبه ۲۴ آبان

شروع کلاس‌های دانشجویان ورودی ۹۹ از شنبه ۲۴ آبان


 کلاس‌های دانشجویان ورودی ۹۹ از شنبه ۲۴ آبان آغاز می‌شود. لازم است دانشجویان از طریق پروفایل خود در سامانه elearn.ut.ac.ir مطابق برنامه‌ی ثبت شده در سامانه جامع آموزش، وارد کلاس‌های مجازی شوند.