اطلاعیه‌های اداره‌ی آموزش

بازگشت به صفحه کامل
شناسه : 107297111

راهنمایی برای انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰


راهنمایی برای انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

رشته‌ی مهندسی کامپیوتر

✳️ راهنمای انتخاب واحد نیمسال ۴۰۰۱ برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر – ورودی ۹۷ مقطع کارشناسی

دروس ارائه شده:

 • - آزمایشگاه سیستم‌های عامل
 • - آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
 • - آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر
 • - آزمایشگاه ریزپردازنده
 • - کارگاه برنامه‌نویسی مت‌لب
 • - مباحث ویژه ۲ (اختیاری)
 • ـ مبانی داده‌کاوی (اختیاری)
 • - اصول رباتیک (اختیاری)
 • - مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات (اختیاری)

دروس ارائه شده برای سایر ورودی‌ها که توسط ورودی ۹۷ نیز قابل اخذ است:

 • - آزمایشگاه پایگاه داده‌ها
 • - ریزپردازنده و زبان اسمبلی
 • - مهندسی نرم‌افزار (اختیاری)
 • - مدیریت امنیت اطلاعات (اختیاری)
 • - نظریه و الگوریتم‌های گراف (اختیاری)
 • - گرافیک کامپیوتری (اختیاری)

دانشجویانی که قصد دارند درس کارآموزی را نیز اخذ کنند دقت کنند که حداکثر تعداد واحدهای انتخابی آنها باید ۱۴ واحد (شامل یک واحد کارآموزی) باشد.

✳️ راهنمای انتخاب واحد نیمسال ۴۰۰۱ برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر – ورودی ۹۸ مقطع کارشناسی

دروس ارائه شده:

 • - اصول طراحی کامپایلر
 • - پایگاه داده‌ها
 • - روش پژوهش و ارائه
 • - ریزپردازنده و زبان اسمبلی
 • - سیستم‌های عامل
 • - آزمایشگاه پایگاه داده‌ها
 • - ریزپردازنده و زبان اسمبلی
 • - تحلیل و طراحی سیستم‌ها (اختیاری)
 • - مهندسی نرم‌افزار (اختیاری)
 • - مدیریت امنیت اطلاعات (اختیاری)
 • - نظریه و الگوریتم‌های گراف (اختیاری)
 • - گرافیک کامپیوتری (اختیاری)

دروس «اصول طراحی کامپایلر»، «سیستم‌های عامل» و «روش پژوهش و ارائه» برای آخرین بار برای ورودی ۹۸ ارائه می‌شوند و اخذ این دروس برای دانشجویان ورودی ۹۸ در اولویت قرار دارد. کنترل پیش‌نیاز برای دروس اختیاری برداشته می‌شود.

✳️ راهنمای انتخاب واحد نیمسال ۴۰۰۱ برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر – ورودی ۹۹ مقطع کارشناسی

دروس ارائه شده:

 • - آمار و احتمال مهندسی
 • - تحلیل و طراحی سیستم‌ها
 • - ریاضیات مهندسی
 • - ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
 • - مدارهای الکتریکی
 • - مدارهای منطقی

دروس فوق برای آخرین بار برای ورودی ۹۹ ارائه می‌شوند و اخذ این دروس برای دانشجویان ورودی ۹۹ ضروری است. پیشنهاد می‌شود علاوه بر این دروس، یک درس عمومی نیز اخذ شود.

✳️ راهنمای انتخاب واحد نیمسال ۴۰۰۱ برای دانشجویان مهندسی صنایع – ورودی ۹۷ مقطع کارشناسی

دروس ارائه شده:

 • - اصول مدیریت و تئوری سازمان
 • - طراحی ایجاد صنایع
 • - کنترل موجودی 2
 • - مدیریت کیفیت و بهره وری
 • - مدیریت مالی
 • - مدیریت و کنترل پروژه

دانشجویانی که قصد دارند درس کارآموزی را نیز اخذ کنند دقت کنند که حداکثر تعداد واحدهای انتخابی آنها باید ۱۴ واحد (شامل یک واحد کارآموزی) باشد.

رشته‌ی مهندسی صنایع

✳️ راهنمای انتخاب واحد نیمسال ۴۰۰۱ برای دانشجویان مهندسی صنایع – ورودی ۹۸ مقطع کارشناسی

دروس ارائه شده:

 • - مبانی مهندسی برق
 • - ارزیابی کار و زمان
 • - تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری
 • - تحقیق در عملیات 2
 • - کنترل کیفیت آماری
 • - مدیریت مالی

✳️ راهنمای انتخاب واحد نیمسال ۴۰۰۱ برای دانشجویان مهندسی صنایع – ورودی ۹۹ مقطع کارشناسی

دروس ارائه شده:

 • - استاتیک و مقاومت مصالح
 • - اقتصاد عمومی ۱
 • - تئوری احتمالات و کاربرد آن
 • - روش‌های تولید
 • - علم مواد
 • - محاسبات عددی


 

آدرس کوتاه :