اطلاعیه‌های اداره‌ی آموزش

بازگشت به صفحه کامل
شناسه : 105024219

شروع کلاس‌های دانشجویان ورودی ۹۹ از شنبه ۲۴ آبان


 کلاس‌های دانشجویان ورودی ۹۹ از شنبه ۲۴ آبان آغاز می‌شود. لازم است دانشجویان از طریق پروفایل خود در سامانه elearn.ut.ac.ir مطابق برنامه‌ی ثبت شده در سامانه جامع آموزش، وارد کلاس‌های مجازی شوند.

 کلاس‌های دانشجویان ورودی ۹۹ از شنبه ۲۴ آبان آغاز می‌شود. لازم است دانشجویان از طریق پروفایل خود در سامانه elearn.ut.ac.ir مطابق برنامه‌ی ثبت شده در سامانه جامع آموزش، وارد کلاس‌های مجازی شوند.

آدرس کوتاه :