اطلاعیه‌های اداره‌ی آموزش

بازگشت به صفحه کامل
شناسه : 105024249

مراسم معارفه دانشجویان دانشکده مهندسی


مراسم معارفه ۹۹
فهرست برنامه‌های مراسم آشنایی نودانشجویان با پردیس فارابی بصورت الکترونیکی (مجازی) در تاریخ ۲۷ آبان ماه ‏۱۳۹۹‬ روز سه شنبه ساعت ۱۰ الی ۱۲ و همچنین لینک ورود به برنامه اصلی و برنامه‌های دانشکده‌های این پردیس به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 

- برنامه آشنایی نو دانشجویان با پردیس فارابی (آشنایی با هیأت رئیسه پردیس، قوانین آموزشی و مالی) [ساعت ۱۲-۱۰‬ لینک ورود vclas9.ut.ac.ir/farabi30]

- برنامه آشنایی نو دانشجویان با دانشکده مدیریت و حسابداری [ساعت ۱۴-۱۳ لینک ورود vclas9.ut.ac.ir/farabi31]

- برنامه آشنایی نو دانشجویان با دانشکده مهندسی [ساعت ۱۴-۱۳ لینک ورود vclas9.ut.ac.ir/farabi32]

- برنامه آشنایی نو دانشجویان با دانشکده حقوق [ساعت ۱۴-۱۳ لینک ورود vclas9.ut.ac.ir/farabi33]

- برنامه آشنایی نو دانشجویان با دانشکده الهیات [ساعت ۱۴-۱۳ لینک ورود vclas9.ut.ac.ir/farabi34]

 

ردیف

عنوان برنامه

مدت زمان (دقیقه)

1 قرآن 3
2 سرود ملی 2
3 سرود دانشگاه تهران 5
4 سخنرانی رئیس پردیس فارابی (دکتر محمدرضایی) 10
5 کلیپ معرفی پردیس فارابی 5
6 سخنرانی معاون پژوهشی (دکتر حاجی ده آبادی) 5
7 سخنرانی معاون اداری و مالی (دکتر شهبازی) 5
8 سخنرانی معاون آموزشی (دکتر سلطانی) 10
9 سخنرانی معاون دانشجویی و فرهنگی (دکتر منتظری) 10
10 کلیپ معرفی قم 5
11 سخنرانی رئیس مرکز آموزش‌های الکترونیکی (دکتر حمیدی زاده) 5
12 سخنرانی رئیس اداره آموزش (آقای منصوری) 20
13 سخنرانی رئیس امور دانشجویی (آقای پاکیزه) 10
14 سخنرانی رئیس امور مالی (آقای زارعی) 5
 

کل مدت زمان برنامه‌ها

۱۰۰ دقیقه

 

منبع خبر:

https://farabi.ut.ac.ir/fa/news/13453

آدرس کوتاه :