دروس دانشکده

« بازگشت

اصول طراحی پایگاه داده ها

نام درس اصول طراحی پایگاه داده ها
کد درس 2207362
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز