دروس دانشکده

« بازگشت

سیستم های چند رسانه ای پیشرفته

نام درس سیستم های چند رسانه ای پیشرفته
کد درس 2207378
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز