اعضای هیات علمی

« بازگشت

مباحث ویژه 2 در هوش مصنوعی

نام درس مباحث ویژه 2 در هوش مصنوعی
کد درس 2207347
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز