اخبار و اطلاعیه‌های آموزش

بازگشت به صفحه کامل

عضو هیئت علمی منتخب سیزدهمین جشنواره‌ی آموزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران


در سیزدهمین جشنواره‌ی آموزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران که در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۹ به‌صورت حضوری/ مجازی توسط معاونت آموزشی پردیس برگزار شد، جناب آقای دکتر امیرحسین کیهانی‌پور، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی، به‌عنوان عضو هیئت علمی نمونه انتخاب شدند.

 

 در سیزدهمین جشنواره‌ی آموزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران که در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۹ به‌صورت حضوری/ مجازی توسط معاونت آموزشی پردیس برگزار شد، جناب آقای دکتر امیرحسین کیهانی‌پور، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی، به‌عنوان عضو هیئت علمی نمونه انتخاب شدند.

دانشکده مهندسی، کسب این موفقیت‌ را به ایشان تبریک می‌گوید.
آدرس کوتاه :