انجمن‌های علمی دانشجویان

بازگشت به صفحه کامل

«سلسله وبینارهای علمی» با ارائه‌ی موضوعات به‌روز در حوزه‌ی پردازش تصویر، بینایی کامیپوتری و زمینه‌های مرتبط


شاخه‌ی دانشجویی دانشگاه تهران انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران برگزار می‌کند.
شاخه‌ی دانشجویی دانشگاه تهران انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران برگزار می‌کند:
 
«سلسله وبینارهای علمی» با ارائه‌ی موضوعات به‌روز در حوزه‌ی پردازش تصویر، بینایی کامیپوتری و زمینه‌های مرتبط
 
برای کلیه‌ی شرکت‌کنندگان در این وبینار، گواهی حضور صادر می‌شود.
 
 
آدرس کوتاه :