انجمن‌های علمی دانشجویان

بازگشت به صفحه کامل

وبینار: معرفی شبکه‌های مولد تخاصمی و پیشرفت‌های اخیر در آن


وبینار: معرفی شبکه‌های مولد تخاصمی و پیشرفت‌های اخیر در آن
شاخه‌ی دانشجویی دانشگاه تهران انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران برگزار می‌کند:
 
 «سلسله وبینارهای علمی» با ارائه‌ی موضوعات به‌روز در حوزه‌ی پردازش تصویر، بینایی کامیپوتری و زمینه‌های مرتبط
 
 وبینار شماره‌ی ۱
 
موضوع:
معرفی شبکه‌های مولد تخاصمی و پیشرفت‌های اخیر در آن
 
ارائه‌دهنده: مهندس پگاه صالحی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم‎های چندرسانه‌ای
 
پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت ۱۸ تا ۱۹
 
http://vclas9.ut.ac.ir/farabi3
 
وبینار در محیط برنامه‌ی Adobe Connect برگزار می‌شود. توصیه می‌شود از نرم‌افزار مستقل آن بر روی PC یا اپلیکیشن موبایلی آن استفاده نمایید.
 
برای کلیه‌ی شرکت‌کنندگان در این وبینار، گواهی حضور صادر می‌شود.
 
 
https://ismvip.ut.ac.ir
 sa.ismvip@ut.ac.ir
 
آدرس کوتاه :