اخبار و اطلاعیه‌های پژوهش

بازگشت به صفحه کامل

منتخبین پانزدهمین جشنواره پژوهش پردیس فارابی دانشگاه تهران از دانشکده مهندسی


در پانزدهمین جشنواره‌ی پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران که در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۹ به‌صورت مجازی توسط معاونت پژوهشی پردیس برگزار شد، منتخبین این جشنواره معرفی شدند.

در پانزدهمین جشنواره‌ی پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران که در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۹ به‌صورت مجازی توسط معاونت پژوهشی پردیس برگزار شد، منتخبین این جشنواره معرفی شدند.

جناب آقای دکتر حسین آقابابا
عضو هیئت علمی پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی
منتخب پانزدهمین جشنواره پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران (آذر ۱۳۹۹)

سرکار خانم دکتر زهرا موحدی
عضو هیئت علمی برگزیده مجری پژوهش‌های کاربردی دانشکده مهندسی
منتخب پانزدهمین جشنواره پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران (آذر ۱۳۹۹)
 
سرکار خانم مهندس زهرا دنیوی
دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی
منتخب پانزدهمین جشنواره پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران (آذر ۱۳۹۹)
  • چاپ دو مقاله علمی پژوهشی با نمایه ISI و JCR با شاخص کیفیت Q1 مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
  • چاپ یک مقاله در کنفرانس بین‌المللی و یک مقاله در کنفرانس ملی
 
دانشکده مهندسی، کسب این موفقیت‌ها را به این عزیزان و همه‌ی استادان و دانشجویان دانشکده تبریک می‌گوید.
آدرس کوتاه :