اعضای هیات علمی

بابک جوادی

بابک جوادی

بابک جوادی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیرحسین اکبری جعفرآبادی مسئله پذیرش و زمان بندی سفارشات دو هدفه با در نظر گرفتن انحرافات زمان پردازش کارشناسی ارشد
امین علوی ارائه مدل پوشش مجموعه جدید با ادغام و احداث نقاط تقاضا بمنظور بهینه سازی سبد غذایی مشتریان کارشناسی ارشد
علی علی اکبرلو زمان سنجی خط تولید شرکت ابزار امید کارشناسی
امین علی پور مدل پویایی سیستم کنترل موجودی با در نظر گرفتن اقلام مرجوعی کارشناسی
محمدحسین امین پور تهیه داشبورد فروش شرکت صنایع غذایی نامی نو با استفاده از نرم افزار اکسل کارشناسی
مرتضی عطیفه بکارگیری تکنیک سیستم داینامیک به منظور مدلسازی عملکرد زنجیره تامین کارشناسی ارشد
امید بابائی معماری سازمانی (مورد مطالعاتی شرکت هادی چوب) کارشناسی
معصومه بادی برنامه ریزی تولید شرکت مرداس کارشناسی
سهند فعال امیری تحقیقات بازار در شرکت توان گاز کارشناسی
فاطمه حبیب دخت سیاهکلی پیاده سازی سیکل کنترل محصول نامنطبق و پایش و اندازه گیری محصول در شرکت تولیدی نظری کارشناسی
سحر عیسوندی مدل سازی یکپارچه مسئله زمانبدی مونتاژ دو مرحله ای بهمراه سفارش دهی قطعات مورد نیاز در زنجیره تامین سه سطحی کارشناسی ارشد
آرین کارگر طراحی زنجیره تامین در صنایع غذایی با در نظر گرفتن بهینه سازی استوار و استراتژی ارتجاعی کارشناسی ارشد
صبا کریمی تحقیقات بازار مبلمان و پارتیشن اداری کارشناسی
محمدرضا کاظمی قدس زنجیره تامین صنایع غذایی کارشناسی
دانیال میرزائی مدیریت زنجیره تامین در SAP کارشناسی
بهاره رحمانی منشادی سیاست های مدیریت موجودی کارشناسی
زهره رهنمون مدیریت زنجیره تامین در SAP کارشناسی
محمدعلی رنجبر مطالعه کار شرکت تولیدی نظری کارشناسی
داود سعیدپورسوغانچی کوه برنامه ریزی احتیاجات مواد (کارخانه تولیدی توان گاز) کارشناسی
فرشته سلیمی فرآیند برنامه ریزی و کنترل مواد در شرکت حلوای عقاب کارشناسی
زینب سلیم زاده مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید، توزیع و زمانبندی در زنجیزه تامین صنایع لبنی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
مهدی توکلیان تحقیقات بازار (مطالعه موردی شرکت کفش البرز) کارشناسی
زهرا ونایی مدیریت ریسک درزنجیره تامین سبز کارشناسی
فاطمه یزدی مونتاژ ماشین لباسشویی اتوماتیک کارشناسی
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سیستم های صنعتی 2207020 3 01 هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم اول 1401
ارزیابی کار و زمان 2207166 3 01 هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم اول 1401
سمینار 2207223 2 01 هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
برنامه ریزی تولید پیشرفته 2207032 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/15 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
طرح ریزی واحد های صنعتی 2207167 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00) 1400/04/12 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
مدلهای زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل 2207199 3 01 | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
طراحی سیستم های صنعتی 2207020 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
ارزیابی کار و زمان 2207166 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/05 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
سمینار 2207223 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص ترم اول 1399
برنامه ریزی تولید پیشرفته 2207032 3 11 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/10 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
مدلهای زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل 2207199 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00) 1399/04/10 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
طراحی سیستم های صنعتی 2207020 3 11 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی سیستم های تولیدی اتوماتیک 2207308 3 11 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/22 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
کارآموزی 2207080 1 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی 2207080 1 04 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
برنامه ریزی تولید پیشرفته 2207032 3 10 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/26 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1397
کارآموزی 2207080 1 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1