اعضای هیات علمی

شاهرخ اسدی

شاهرخ اسدی

شاهرخ اسدی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه بزرگی طراحی سایت حراجی لباس کارشناسی
سروش فاطمی فر توسعه یک مدل پویای انتخاب جمعی به منظور تشخیص بیماری ها کارشناسی ارشد
نگین گودرزی توسعه یک مدل طبقه بندی بر پایه یادگیری جمعی جهت پیش بینی رویگردانی مشتری کارشناسی ارشد
حمیدرضا حیدری توسعه یک مدل کلاس بندی بر پایه یادگیری جمعی در تشخیص بیماری های قلبی کارشناسی ارشد
علی حسینی خوشه بندی شرکت های بورس بر اساس بازده و ریسک با استفاده از بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد
علی کرشیار مدل کسب و کار والمارت کارشناسی
مصطفی محمودیان تحلیل وفاداری مشتری با استفاده از داده کاوی کارشناسی
علی مدبرچهاربرج طراحی و پیادهس ازی وب سایت آزمایشگاه داده کاوی پردیس فارابی دانشگاه تهران با بهره گیری از الگوی .... کارشناسی
زهرا محقق راد طراحی سایت معرفی مربی شخصی کارشناسی
ابراهیم محمدی قارخونی بهینه سازی شبکه های عصبی مصنوعی بر اساس روشهای فرا ابتکاری در تشخیص بیماری کارشناسی ارشد
جعفر محمدی نسب ارائه یک مدل ترکیبی جدید برای انتخاب ویژگی در داده های با ابعاد بزرگ کارشناسی ارشد
زهرا مطیعی بررسی اصول خلق مدل کسب و کار با تمرکز بر مطالعه موردی کسب و کار خرید و فروش آنلاین کتاب کارشناسی
سیدمهدی رضوی بررسی جامع قراردادهای اختیار معامله در بورس کالای ایران کارشناسی
سمیه رنود توسعه یک سیستم پشتیبان از تصمیم بر پایه شبکه های عصبی عمیق در تشخیص سرطان کارشناسی ارشد
سیداحسان روشن توسعه ی یک الگوریتم یادگیری جمعی بر اساس بهینه سازی تکاملی چند هدفه کارشناسی ارشد
امیرحسین تندری مکانیابی سیستم مدیریت پسماند تهران به کمک روش AHP کارشناسی
امیرحسین یوسفی انواع معاملات در بورس کالای ایران کارشناسی
شاهین بهرامشهریاری توسعه بررسی یک روش خوشه بندی بر اساس داده های زمانی در تحلیل های مالی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
مریم جعفری The development of a multi-objective evolutionary optimization method for feature selection in classification of multi-label problems کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
زهرا دنیوی توسعه ی یک روش کلاس بندی نیمه نظارتی بر پایه الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/23
محمدرضا رمضانی Random Forest Performance Optimization based on metaheuristic algorithms کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
احسان روشن Development an ensemble learning algorithm based on Multi-Objective Evolutionary optimization کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
مهدی مجردی رویسی Development of a Decission Support System for Alzheimer's disease diagnosis using Deep Learning کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
ابراهیم محمدی قارخونی Optimization of artificial neural networks based on metaheuristic approach in disease diagnosis کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/23
مرضیه حاجی زاده طحان ارائه یک روش گسسته‌سازی چندهدفه تکاملی چندمتغیره جدید کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
حمید حسنی تحلیل بهبود عملکرد سیستم های تصمیم یار پزشکی در تشخیص بیماری بر اساس گسسته سازی داده کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
علی حسینی خوشه بندی شرکت های بورس بر اساس بازده و ریسک با استفاده از بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سمیه رنود توسعه یک سیستم پشتیبان از تصمیم بر پایه شبکه‌های عصبی عمیق در تشخیص سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
سروش فاطمی فر A Novel Dynamic Ensemble Selection Model to Diagnosis of Diseases کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
جعفر محمدی نسب ارائه یک مدل ترکیبی جدید برای انتخاب ویژگی در داده های با ابعاد بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/18
فاطمه منصوری پور طراحی یک سیستم خبره ی قاعده محور فازی برپایه ی یادگیری تقویتی در تشخیص بیماری دیابت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پژوهشی داده‌کاوی و بهینه‌سازی سیستم‌های هوشمند پژوهشی دانشکده مهندسی، طبقه دوم، اتاق ۲۱۱
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مهندسی پیشرفته 2207006 3 01 هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1401
کارگاه ریخته گری و ذوب و مدل سازی 2207205 1 01 هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم اول 1401
مدیریت ارتباط با مشتریان 2207107 3 01 هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم اول 1401
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 2207197 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1401
شیبه سازی کامپیوتری: مدلسازی و بهینه سازی 2207207 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/22 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
مدیریت ارتباط با مشتریان 2207107 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
تحلیل سیستم ها 2207195 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) 1400/04/14 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
اقتصاد مهندسی پیشرفته 2207006 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 2207197 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/08 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
سمینار و روش تحقیق 2207104 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص ترم اول 1399
شیبه سازی کامپیوتری: مدلسازی و بهینه سازی 2207207 3 11 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/08 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری 2207307 3 11 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
مدیریت ارتباط با مشتریان 2207107 3 11 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری 2207307 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1398/10/29 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
کارآموزی 2207080 1 05 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
طراحی ایجاد صنایع 2207283 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/04 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1397
کسب و کار الکترونیکی 2207014 3 11 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
سمینار و روش تحقیق 2207104 2 10 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/29 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1