اعضای هیات علمی

شاهرخ اسدی

شاهرخ اسدی

شاهرخ اسدی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهراسادات باقری نژاد مدلسازی داده کاوی پاسخ مشتری در مجموعه داده های نامتوازن بر پایه یادگیری جمعی کارشناسی ارشد
شاهین بهرامشهریاری توسعه ی یک روش خوشه بندی بر اساس داده های زمانی در تحلیل های مالی کارشناسی ارشد
زهرا دنیوی توسعه ی یک روش کلاس بندی نیمه نظارتی بر پایه الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد
سروش فاطمی فر توسعه یک مدل پویای انتخاب جمعی به منظور تشخیص بیماری ها کارشناسی ارشد
نگین گودرزی توسعه یک مدل طبقه بندی بر پایه یادگیری جمعی جهت پیش بینی رویگردانی مشتری کارشناسی ارشد
مرضیه حاجی زاده طحان ارائه یک روش گسسته سازی چند هدفه تکاملی چند متغیره جدید کارشناسی ارشد
حمیدرضا حیدری توسعه یک مدل کلاس بندی بر پایه یادگیری جمعی در تشخیص بیماری های قلبی کارشناسی ارشد
علی حسینی خوشه بندی شرکت های بورس بر اساس بازده و ریسک با استفاده از بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد
مریم جعفری توسعه ی یک روش بهینه سازی تکاملی چند هدفه برای انتخاب ویژگی در مسائل کلاس بندی چند بر چسب کارشناسی ارشد
نسرین کاظمی طراحی سایت اورژآنس ساختمان کارشناسی
علی کرشیار مدل کسب و کار والمارت کارشناسی
حسین خسروی مقدم پیش بینی قیمت طلا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی
زهرا محقق راد طراحی سایت معرفی مربی شخصی کارشناسی
عرفان نوروزپورهنزائی دستورالعمل گردش کالا در شرکت پیلوت گاز کارشناسی
الناز نوروزطجری طراحی سایت برای ایجاد ارتباط بین کارآفرین و سرمایه گذار و متخصصین کارشناسی
علیرضا استواری بررسی صنعت گردشگری داخلی و ارائه مدل بوم کسب و کار هاب گردشگری تورهای یک روزه کارشناسی
مهدیه رجبی پیاده سازی یک سیستم هوشمند جهت پیش بینی قیمت سهام بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی
محمدرضا رمضانی بهینه سازی عملکرد جنگل های تصادفی بر اساس روشهای فرا ابتکاری کارشناسی ارشد
سیدمهدی رضوی بررسی جامع قراردادهای اختیار معامله در بورس کالای ایران کارشناسی
سمیه رنود توسعه یک سیستم پشتیبان از تصمیم بر پایه شبکه های عصبی عمیق در تشخیص سرطان کارشناسی ارشد
سیداحسان روشن توسعه ی یک الگوریتم یادگیری جمعی بر اساس بهینه سازی تکاملی چند هدفه کارشناسی ارشد
نازنین سعیدی ساعدی پیاده سازی پلتفرم مشاوره سرمایه گذار کارشناسی
امیرحسین تندری مکانیابی سیستم مدیریت پسماند تهران به کمک روش AHP کارشناسی
امیرحسین یوسفی انواع معاملات در بورس کالای ایران کارشناسی
شاهین بهرامشهریاری توسعه بررسی یک روش خوشه بندی بر اساس داده های زمانی در تحلیل های مالی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
مریم جعفری The development of a multi-objective evolutionary optimization method for feature selection in classification of multi-label problems کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
زهرا دنیوی توسعه ی یک روش کلاس بندی نیمه نظارتی بر پایه الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/23
محمدرضا رمضانی Random Forest Performance Optimization based on metaheuristic algorithms کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
احسان روشن Development an ensemble learning algorithm based on Multi-Objective Evolutionary optimization کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
مهدی مجردی رویسی Development of a Decission Support System for Alzheimer's disease diagnosis using Deep Learning کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
ابراهیم محمدی قارخونی Optimization of artificial neural networks based on metaheuristic approach in disease diagnosis کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/23
مرضیه حاجی زاده طحان ارائه یک روش گسسته‌سازی چندهدفه تکاملی چندمتغیره جدید کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
حمید حسنی تحلیل بهبود عملکرد سیستم های تصمیم یار پزشکی در تشخیص بیماری بر اساس گسسته سازی داده کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
علی حسینی خوشه بندی شرکت های بورس بر اساس بازده و ریسک با استفاده از بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سمیه رنود توسعه یک سیستم پشتیبان از تصمیم بر پایه شبکه‌های عصبی عمیق در تشخیص سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
سروش فاطمی فر A Novel Dynamic Ensemble Selection Model to Diagnosis of Diseases کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
جعفر محمدی نسب ارائه یک مدل ترکیبی جدید برای انتخاب ویژگی در داده های با ابعاد بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/18
فاطمه منصوری پور طراحی یک سیستم خبره ی قاعده محور فازی برپایه ی یادگیری تقویتی در تشخیص بیماری دیابت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پژوهشی داده‌کاوی و بهینه‌سازی سیستم‌های هوشمند پژوهشی دانشکده مهندسی، طبقه دوم، اتاق ۲۱۱
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیبه سازی کامپیوتری: مدلسازی و بهینه سازی 2207207 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/22 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
مدیریت ارتباط با مشتریان 2207107 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
تحلیل سیستم ها 2207195 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) 1400/04/14 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
اقتصاد مهندسی پیشرفته 2207006 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 2207197 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/08 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
سمینار و روش تحقیق 2207104 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص ترم اول 1399
شیبه سازی کامپیوتری: مدلسازی و بهینه سازی 2207207 3 11 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/08 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری 2207307 3 11 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
مدیریت ارتباط با مشتریان 2207107 3 11 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری 2207307 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1398/10/29 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
کارآموزی 2207080 1 05 نامشخص نامشخص 3973
طراحی ایجاد صنایع 2207283 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/04 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1397
کسب و کار الکترونیکی 2207014 3 11 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
سمینار و روش تحقیق 2207104 2 10 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/29 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1