اطلاعیه‌های اداره‌ی آموزش

برنامه کلاس‌های نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

راهنمایی برای انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

چهارشنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۰

عضو هیئت علمی منتخب سیزدهمین جشنواره‌ی آموزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران

یک‌شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۹

تغییر تاریخ برخی آزمون‌های پایان‌ترم نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

یک‌شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۹

ششمین کلاس تعاملی دانشگاه و بازار در حاشیه‌ی درس «کارگاه کامپیوتر»

سه‌شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۹

پنجمین کلاس تعاملی دانشگاه و بازار در حاشیه‌ی درس «کارگاه کامپیوتر»

یک‌شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۹

چهارمین کلاس تعاملی دانشگاه و بازار در حاشیه‌ی درس «کارگاه کامپیوتر»

جمعه، ۲۱ آذر ۱۳۹۹

سومین کلاس تعاملی دانشگاه و بازار در حاشیه‌ی درس «کارگاه کامپیوتر»

شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

دومین کلاس تعاملی دانشگاه و بازار در حاشیه‌ی درس «کارگاه کامپیوتر»

یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

کلاس تعاملی دانشگاه و بازار در حاشیه‌ی درس «کارگاه کامپیوتر»

شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۹

ارائه خدمات پشتیبانی مرکز آموزش‌های الکترونیکی

شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۹

مراسم معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ مقطع کارشناسی مهندسی صنایع

سه‌شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹

مراسم معارفه دانشجویان ورودی ۹۹ مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر

سه‌شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹

مراسم معارفه دانشجویان دانشکده مهندسی

جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹

شروع کلاس‌های دانشجویان ورودی ۹۹ از شنبه ۲۴ آبان

جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹