کارآموزی

کارآموزی

دانشجویان مقطع کارشناسی (مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع) که حداقل ۸۰ واحد درسی را گذرانده باشند، می‌توانند واحد درس کارآموزی اخذ کنند.

 • نکته ۱: بر اساس چارت درسی، زمان اصلی برای اخذ و گذراندن این درس، تابستان سال سوم تحصیل دانشجو است.
 • نکته ۲: دانشجوی متقاضی انجام کارآموزی در تابستان مجاز به اخذ واحد دیگری نمی‌باشد.
 • نکته ۳: اخذ واحد کارآموزی در نیمسال‌های اول و دوم (غیراز تابستان) در صورتی امکان‌پذیر است که دانشجو حداکثر ۱۴ واحد با احتساب درس کارآموزی داشته باشد (۱۳ واحد دیگر می‌توان اخذ کرد.)

محل کارآموزی باید یک مجموعه‌ی رسمی باشد که امکان فعالیت در رشته‌ی تخصصی دانشجو در آن وجود داشته باشد. برای مثال

 • در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر، می‌توانید در یک شرکت یا سازمان تخصصی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات یا واحد فناوری اطلاعات یک شرکت یا سازمان دوره‌ی کارآموزی خود را بگذرانید.
 • در رشته‌ی مهندسی صنایع، می‌توانید در یک کارخانه، واحد تولیدی یا صنعتی، سازمان یا شرکت تخصصی یا واحد تخصصی در یک شرکت یا سازمان دوره‌ی کارآموزی خود را بگذرانید.

محل انتخاب شده برای کارآموزی در فرم درخواست توسط مدیر گروه بررسی و تایید می‌شود.


فرم درخواست اخذ واحد کارآموزی


گزارش‌های هفتگی کارآموزی

فعالیت‌های هفتگی کارآموز در محل کارآموزی، در فرم‌های گزارش هفتگی ثبت می‌شود (برای هر هفته یک فرم) و هفته به هفته به تأیید سرپرست کارآموزی می‌رسد.

در این فرم، بخش‌های زیر وجود دارد:

 • عنوان، تاریخ، اطلاعات دانشجو و سرپرست کارآموزی
 • فعالیت‌های انجام شده: کارهایی که طی آن هفته انجام داده‌اید را به‌اختصار در این محل می‌نویسید.
 • فعالیت‌های آتی: کارهایی که قرار است در هفته‌های بعد به آن بپردازید را در اینجا می‌نویسید.
 • مشکلات: مشکلاتی که طی هفته در انجام کارهای کارآموزی به آن برخورد کرده‌اید را در این محل می‌نویسید. چنانچه مشکل را حل کردید، توضیح آن را هم قید می‌کنید.
 • پیشنهادها: پیشنهادهایی که برای حل مشکلات حل نشده در طی آن هفته دارید را در این محل می‌نویسید.
 • تاریخ تکمیل فرم و امضای دانشجو
 • نظر سرپرست کارآموزی با تاریخ و امضای ایشان: سرپرست کارآموزی باید گزارش هفتگی شما را تایید کنند و در صورت لزوم نظر تکمیلی خودشان را قید نمایند.
 • نظر استاد کارآموزی: استاد درس کارآموزی شما در دانشگاه، پس از مطالعه‌ی این گزارش در پایان کار، نظر خودشان را قید خواهند کرد.

* بخشی از نمره‌ی کارآموزی بر اساس این گزارش‌ها توسط استاد درس کارآموزی مشخص می‌شود.


قالب گزارش هفتگی کارآموزی (PDF)
قالب گزارش هفتگی کارآموزی (DOCX)


فرم حضور و غیاب روزانه‌ی کارآموزی

در فرم حضور و غیاب روزانه کارآموزی، ساعت ورود و خروج کارآموز به محل کارآموزی به‌صورت روزانه ثبت می‌شود. این فرم در پایان دوره توسط دانشجو امضا می‌شود و سپس سرپرست محترم کارآموزی آن را امضا می‌کند.

این فرم ضمیمه‌ی فرم اعلام پایان دوره‌ی کارآموزی می‌شود که به‌همراه سایر مستندات و گزارش‌های کارآموزی باید به دانشکده تحویل داده شود.


فرم حضور و غیاب روزانه‌ی کارآموزی (PDF)
فرم حضور و غیاب روزانه‌ی کارآموزی (DOCX)


فرم اعلام پایان دوره‌ی کارآموزی

فرم اعلام پایان دوره‌ی کارآموزی در انتهای کار توسط سرپرست محترم کارآموزی پر می‌شود و در آن نظرات ایشان در مورد کارآموز ثبت و درج می‌شود. این فرم علاوه بر امضای سرپرست کارآموزی، به مهر واحد مربوطه نیز نیاز دارد.

این فرم به‌همراه فرم حضور و غیاب و سایر مستندات و گزارش‌های کارآموزی باید به دانشکده تحویل داده شود.

بخشی از نمره‌ی درس کارآموزی بر اساس نظرات سرپرست محترم کارآموزی که در این فرم اعلام شده است، توسط استاد کارآموزی تعیین می‌شود.


فرم اعلام پایان دوره‌ی کارآموزی (PDF)
فرم اعلام پایان دوره‌ی کارآموزی (DOCX)


گزارش نهایی کارآموزی

گزارش کامل کارآموزی باید با فصل‌بندی زیر در حدود ۵۰ صفحه تهیه و به صورت یک فایل pdf تحویل داده شود.

 • جلد (آرم دانشگاه، عنوان کارآموزی، نام کارآموز، نیمسال [مطابق فایل پیوست])
 • چکیده
 • فهرست مطالب
 • فصل اول: مقدمه (توضیح کلی در مورد محیط کار و روابط آن)
 • فصل دوم: شرح کار (توضیح کلی کاری که کارآموز به آن مشغول بوده است)
 • فصل سوم: گزارش تخصصی (شامل توضیح دقیق فنی روش‌های کار و ابزار یا نرم‌افزار تخصصی)
 • فصل چهارم: خلاصه، نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد
 • مراجع
 • پیوست: نمودارها / دیتاشیت / کاتالوگ (در صورت لزوم)

رعایت نکات نگارشی و ویرایشی و اصول تهیه‌ و تنظیم مستندات علمی از سوی دانشجو در این گزارش ضروری است و بخشی از نمره‌ی کار را شامل می‌شود.

استاد درس کارآموزی با مراجعه به این گزارش و مستندات الحاقی آن و در صورت لزوم مصاحبه با دانشجو، نمره درس را تعیین می‌کند.


قالب صفحه عنوان گزارش نهایی کارآموزی (PDF)
قالب صفحه عنوان گزارش نهایی کارآموزی (DOCX)


خلاصه‌ی گزارش‌ها و مستندات لازم دوره‌ی کارآموزی که باید تحویل داده شوند:

پس از پایان دوره‌ی کارآموزی لازم است موارد زیر از طریق ایمیل به کارشناس آموزش دانشکده تحویل داده شود.

 • تصویر نامه موافقت محل کارآموزی در پاسخ به معرفی‌نامه‌ای که از سوی پردیس برای محل کارآموزی صادر شده است. [اصل نامه بعداً به دفتر دانشکده تحویل داده شود.]
 • گزارش نهایی کارآموزی [گزارش نهایی کارآموزی با فرمت pdf مطابق ساختار توضیح داده شده]
 • گزارش‌های هفتگی [گزارش‌های هفتگی کارآموزی با فرمت pdf که هر صفحه آن به امضای سرپرست کارآموزی رسیده است]
 • فرم حضور و غیاب روزانه [تصویر فرم حضور و غیاب روزانه تکمیل شده با امضای سرپرست کارآموزی با فرمت pdf. اصل فرم بعداً به دفتر دانشکده تحویل داده شود.]
 • فرم اعلام پایان دوره‌ی کارآموزی [تصویر فرم اعلام پایان دوره‌ی کارآموزی تکمیل شده با امضای سرپرست کارآموزی و مهر محل کارآموزی با فرمت pdf. اصل فرم بعداً به دفتر دانشکده تحویل داده شود.]