دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 152 نتیجه
از 8
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول طراحی پایگاه داده ها 2207362 3 کارشناسی 01 امیرحسین کیهانی پور هرهفته (08:30 - 10:30) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
یادگیری عمیق 2207391 3 کارشناسی ارشد 01 کاظم فولادی قلعه هرهفته (10:30 - 12:30) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
سیستم های سلامت 2207352 2 کارشناسی 01 محمد موسی زاده هرهفته (14:00 - 16:00) -
روش تحقیق 2207377 2 کارشناسی ارشد 02 شاهرخ اسدی هرهفته (10:30 - 12:30) -
روش تحقیق 2207377 2 کارشناسی ارشد 01 کاظم فولادی قلعه هرهفته (10:30 - 12:30) -
تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی 2207192 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی معماری 01 محمد موسی زاده هرهفته (10:30 - 12:30) | هرهفته (16:00 - 18:00) -
ریاضی 2 2207018 3 کارشناسی بخش علوم پایه 02 احمد علی نژاد هرهفته (10:30 - 12:30) | هرهفته (08:30 - 10:30) -
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 2207065 3 کارشناسی گروه مهندسی معماری 01 حسین آقابابا هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
ترکیب اطلاعات 2207115 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی معماری 01 امیرحسین کیهانی پور هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (08:30 - 10:30) -
طراحی ایجاد صنایع 2207283 3 کارشناسی گروه مهندسی معماری 01 حسین محمدی دولت‌آبادی | هرهفته (08:30 - 10:00) -
معادلات دیفرانسیل 2207048 3 کارشناسی بخش علوم پایه 01 احمد علی نژاد هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
معادلات دیفرانسیل 2207048 3 کارشناسی بخش علوم پایه 02 احمد علی نژاد هرهفته (16:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) -
کارگاه عمومی جوش 2207186 1 کارشناسی گروه مهندسی معماری 01 شاهرخ اسدی هرهفته (08:30 - 10:30) -
کارگاه عمومی جوش 2207186 1 کارشناسی گروه مهندسی معماری 02 شاهرخ اسدی هرهفته (08:30 - 10:30) -
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) 2207007 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی معماری 01 محمد موسی زاده هرهفته (08:30 - 10:30) | هرهفته (08:30 - 10:30) -
اصول بازاریابی 2207024 2 کارشناسی گروه مهندسی معماری 02 حسین محمدی دولت‌آبادی هرهفته (14:00 - 16:00) -
برنامه ریزی تولید 2207281 3 کارشناسی گروه مهندسی معماری 01 بابک جوادی هرهفته (16:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) -
سیستم های صف 2207096 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی معماری 01 حسین محمدی دولت‌آبادی | هرهفته (16:00 - 18:00) -
مدلهای زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل 2207199 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع 01 بابک جوادی هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
سمینار و روش تحقیق 2207104 2 کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع 01 شاهرخ اسدی هرهفته (10:30 - 12:00) -
نمایش 1 - 20 از 152 نتیجه
از 8